Teachers

نقشه کشی معماری

معماری چیست؟

معماری یک رکن از هفت رکن هنر است که در آن تبلوری از بازی با احجام در زیر سایه و نور را شاهد هستیم.

معماری در اصل مجموعه ای از تناسبات ،هماهنگی ها ، تضاد ها ، تشابهات ، ریتم ها و ... در آن واحد است.

معمار کسی است که از قدرت ذهنی بالایی برای برقراری ارتباط درست بین کلیه ملزومات معماری برخوردار باشد.

او باید بتواند در عین حال که تشابه را در طراحی خود لحاظ می کند ،تضاد را نیز جایگذاری کند و در عین حال که روح لطیف و آرام خود را در بنا به جای می گذارد، تمام سختی و خشونت خود را در سازه یک ساختمان جهت مراقبت از بنا به تصویر بکشد.

در اصل معماری هنری است تلفیقی از تمامی علوم. علومی نظیر موسیقی ، روانشناسی ، جامعه شناسی ، نمایش و ... .تمام دارایی یک معمار خلاقیت ذهنی و قدرت ارائه کلیه تصورات و تخیلاتش در قالب یک بنا است.

در هنرستان مائده سعی می شود تا بیش از هر جای دیگر بر قدرت خلاقیت هنرجویان افزود و ذهن آن ها را آماده پردازش کرد. ما در اینجا به دنبال عاشقان معماری هستیم و  سعی داریم جامعه کوچک معماران مائده را با آن ها بسازیم. جامعه کوچکی که قصد دارد در آینده بخش اعظمی از معماری جامعه بزرگتری به اسم ایران را به بهترین نحو طراحی می کند.

در اینجا همه فعالیت ما مختص به کارگیری قوه تخیل و خلاقیت هنرجویان است چرا که دنیای هنر بی تخیل و خلاقیت تفاوتی با دنیای معمولی ندارد.

پس با بودن در کنار جامعه کوچک مائده خود را برای حضور در جامعه ای بزرگتر آماده کنید.